Van horen zeggen 2023

Nieuws, roddels en loabekakkerij

WR173 klaar voor het nieuwe vaarseizoen.


In het vertrouwde hoek van de haven van Den Oever ligt de WR173 van de vereniging aak weer te pronken. De gehele winterperiode heeft de WR173 op de werf in Workum gelegen voor een aantal broodnodige restauratiewerkzaamheden. Zo is er een aantal onderwatergangen vernieuwd, de stuurboord dolknie vervangen en zijn er wat mastreparaties gedaan. Daarnaast is de aak weer helemaal van top tot teen geschilderd.
Met andere woorden; wij zijn er weer helemaal klaar voor om dit seizoen te laten zien waarom het zo belangrijk is om dit stuk Wieringer cultureel historisch erfgoed te behouden voor de volgende generatie. Er zijn genoeg mogelijkheden om dat zelf een keer te aanschouwen.
Wanneer we aan boord zijn: Stap gerust een keer aan boord!
Wij vertellen u graag meer over deze prachtige aak.

Lege plek in de historische havenhoek van Den Oever


Wederom ontbreekt de WR 173 in de historische hoek van de haven in Den Oever.
Deze ligt sinds eind oktober 2022 in de schuur van Ivor van Klink in Workum voor weer een pittig stuk onderhoud.
Vorig jaar heeft er al een flinke restauratie plaatsgevonden, waarbij o.a. het bovendek en achtersteven zijn vernieuwd en het schip geheel in de biopin olie werd gezet.
Deze keer is o.a. het onderwaterschip aan de beurt.
Een vaste groep vrijwilligers van de WR 173 heeft inmiddels heel wat werk verricht. Een aantal gangen aan stuurboord kant zijn gedemonteerd. Dat was nog niet eens gemakkelijk, een paar flinke koevoeten en vereende krachten waren nodig om de slechte stukken uit het onderschip te breken.
Het vooronder is deels weggehaald, zodat de buffetkast eruit gehaald kan worden voor een opknapbeurt. Met schrapers is het onderwaterschip ontdaan van een grote hoeveelheid pokken en losse stukken antifouling. Daarnaast zullen de zwaarden opgeknapt worden.
Her en der is er ook nog wat breeuwwerk te verrichten en zal het schip uiteindelijk geheel geschuurd worden en wederom in de biopin en antifouling gezet worden.
Doordat het varend erfgoed het afgelopen seizoen werd opgeschrikt door een aantal ernstige ongevallen, is ook besloten om de giek van de WR 173 preventief te vervangen, aangezien die van een behoorlijke leeftijd is.
Een dergelijke opknapbeurt bezorgt onze penningmeester extra grijze haren na de aanslag op de kas van vorig jaar. Daarom zijn we erg blij met de bijdragen, die we hebben mogen ontvangen van de mensen, die de aak een warm hart toedragen, de Rabobank en de organisatie van het Westerlanderfeest. Ook de toegekende subsidie van de gemeente Hollands Kroon is een welkome aanvulling. Daarvoor onze grote dank! 

Built with ‌

Landing Page Creator