bootstrap themes

Aakavond en -ochtend

In de zomermaanden wordt er op donderdagavond de Aak-avond gehouden.  
Bij gunstige weersomstandigheden zal er gevaren worden. Er zullen verschillende onderwerpen die met zeilen, het weer en veiligheid te maken hebben worden behandeld, zoals:


                        Doornemen van checklist voor het varen gaan

                        Af- en aandraaien (wegvaren met behulp van een spring)

                        Kennis der touwen

                        Zeilen hijsen

                        Overstag gaan

                        Opdoeken der zeilen

                        Door brug en sluis

                        Man overboord oefening

                        Kennis van het wad

                        Bediening VHF

                        Aanmeren


Mocht U belangstelling hebben om een ervaring met Aak mee te maken, kom gerust een keer langs.
De aanvang is om 19.00 uur. 


Aan het einde van het seizoen, wanneer de dagen korten wordt er niet meer op donderdagavond, maar op zondagmorgen gevaren.
De aanvang dan is om 9.30 uur.