Aakavond en -ochtend


In de zomermaanden wordt er op donderdagavond de Aak-avond gehouden.
Bij gunstige weersomstandigheden zal er gevaren worden. Er zullen verschillende onderwerpen die met zeilen, het weer en veiligheid te maken hebben, worden behandeld, zoals:


Doornemen van checklist voor het varen gaan
Af- en aandraaien (wegvaren met behulp van een spring)
Kennis der touwen
Zeilen hijsen
Overstag gaan
Opdoeken der zeilen
Door brug en sluis
Man overboord oefening
Kennis van het wad
Bediening VHF
Aanmeren


Mocht U belangstelling hebben om een ervaring met Aak mee te maken, kom gerust een keer langs.
De aanvang is om 19.00 uur.

Aan het einde van het seizoen, wanneer de dagen korten wordt er niet meer op donderdagavond. 

No Code Website Builder