site maker

Evenementen


Oostwal wedstrijd Kampen 28 t/m 30 juni
https://www.kamperbotters.nl/

Botterrace Den Helder  5 juli
http://www.heldersebotters.nl/index.html

Westfriese waterweek Medemblik  9 t/m 11 augustus
http://www.waterweken.nl/programma/medemblik

Visserijdagen Den Oever 23 t/m 26 augustus
http://www.visserijdagen.nl/

Botterwedstrijd Elburg 12 t/m 15 september
http://www.botterdagenelburg.nl/ 

Traditionele Schepenbeurs Den Helder 8 t/m 10 november 
http://www.traditioneleschepenbeurs.nl/