free html site templates

Ledenvaren

Een aantal keren per jaar worden leden in de gelegenheid gesteld, gratis mee te varen met de WR173.
U kunt ons vinden in de nieuwe "Historische Hoek", in de buurt van het peilschaalhuisje, gebouwd in 1919 en tegenover het kantoor van de havenmeester. Er zijn drijvende steigers neergelegd, waardoor men, ongeacht welk tij er loopt, toch eenvoudiger bij de WR173 kan komen.
Helaas is de meebewegende "trap" bij eb nogal steil en helaas (nog) minder tot niet geschikt voor mindervaliden.
De opstapdata voor dit seizoen zijn op:
                                                              
 19 juni
2 augustus
31 augustus
16 september
30 september
 


 NB.
Op moment van schrijven is het Corona-virus het gesprek van de dag. Door de regering neemt allerlei maatregelen, die iedereen in het land behoren op te volgen
Vandaar dat bovenstaande data onder voorbehoud zijn.


(Omdat de voorbereiding van het nieuwe seizoen helaas wat uitliep, vanwege het grotere onderhoud dan verwacht, is er één ledenvaardag uitgevallen. Waarschijnlijk komt hiervoor nog een reservedag.) 

Voor extra inlichtingen kunt u bij de heer R. van der Schaaf terecht.
Tel: +31 227 592 688 
E-mail: aanmelding@verenigingaak.nl

Klik hier als u zich meteen wilt aanmelden