Werkgroep onderhoud

Henk Dikken is onze coördinator(naast bestuurstaken) wat het onderhoud van de aak aangaat. Daarbij wordt hij ondersteund door Henny de Jong.
Na een paar flinke restauraties zijn we nu in wat stiller vaarwater gekomen, maar het onderhoud blijft elk jaar terugkomen. Met een team enthousiaste mensen komt dat wel goed. Als we het hebben over onderhoud bedoelen we het schuren en lakken van de aak, controle van de mast, katrollen (blokken) en touwwerk (manilla) en het groot onderhoud van de motor. Dit gebeurt elk jaar standaard.

Jaarverslag onderhoudscommissie 2023

In het najaar van 2022 is besloten om de aak die winter in Workum bij Ivor van Klink te laten onderhouden. Tijdens een inspectie, op de helling van Willemsoord, in het voorjaar van 2022 werd geconstateerd dat twee SB onderwatergangen aan vervanging toe waren. Naar aanleiding hiervan hebben we bij Ivor een budgettaire prijsopgave aangevraagd voor twee gangen rondom en tevens een prijs indicatie gevraagd voor een nieuwe giek inclusief beslag.
Uiteindelijk hebben we eind september 2022, mede gestuurd door het kostenplaatje, besloten om de twee gangen aan SB zijde te vervangen, de mast te inspecteren en een nieuwe giek aan te laten maken, dit daar een giek verlenging van ver in de vorige eeuw niet op sterkte te beoordelen was.

Eind oktober 2022 hebben we de 173 naar Workum gevaren, 10 december is de mast er afgehaald en de aak op de kade gezet om daar in onderhoud te gaan. De weken tot de jaarwisseling zijn benut om door zelfwerkzaamheid de SB-gangen te demonteren. In januari ’23 is de aak t.b.v. het vervangen van de gangen een aantal weken de loods ingezet. Deze periode is door ons benut om hier en daar de kwast te hanteren en de kasten in het vooronder te verstevigen.

Daar de mast, bij het punt waar de marifoonkabel aan de onderzijde de mast uitkomt, een donkere plek vertoonde hebben we de werf opdracht gegeven om dit te onderzoeken. Het bleek mee te vallen en resulteerde in het uitfrezen van de marifoon-kabelgoot over de gehele lengte waarna dit vernieuwd is. De mastvoet is gerepareerd en de waterafvoer aldaar verbeterd. Volgens de werf was de mast weer” APK”. Regenwater inwatering bij het SB-kniestuk achterhuusje verholpen door gedeeltelijke vervanging. Marifoonantenne en kabel vernieuwd.

Om aan dek te kunnen overnachten is er door Hennie de Jong een tent aangemaakt. Deze is tijdens het zeilweekeinde in Kampen voor het eerst gebruikt en blijkt goed te voldoen.
Eind juni blijkt er een serieuze lekkage te zijn ontstaan aan BB achter, welke niet van binnenuit te verhelpen was. De aak moest het water uit. We hebben Marina Den Oever bereid gevonden om een spoeddocking uit te voeren. Er is met vereende krachten nieuw breeuwwerk en koper aangebracht met het beoogde resultaat. (In één dag constateren, reageren en repareren!!! )

Bij afvaart uit de Marina richting Elburg blijkt dat de motor slecht loopt. Onverrichter zake terug naar Den Oever. Reparatie brandstof toevoer motor, laten uitvoeren door een monteur van De Gier.

Begin oktober is de nieuwe giek geleverd. Na oppervlakte behandeling aangebracht te hebben is op 23 oktober de nieuwe giek aan boord gebracht en de oude gedoneerd aan Kees Hos.
Aak ligt inmiddels in de “winterbox” bij de Watersport Vereniging Amstelmeer. Van 20 tot 30 maart staat de voorjaars hellingbeurt in Den Helder in de planning.


Voor verslagen van voorgaande jaren zie hieronder:

AI Website Generator