Ledenvaren

Een aantal keren per jaar worden leden in de gelegenheid gesteld, gratis mee te varen met de WR173.
U kunt ons vinden in de nieuwe "Historische Hoek", in de buurt van het peilschaalhuisje, gebouwd in 1919 en tegenover het kantoor van de havenmeester. Er zijn drijvende steigers neergelegd, waardoor men, ongeacht welk tij er loopt, toch eenvoudiger bij de WR173 kan komen.
Helaas is de meebewegende "trap" bij eb nogal steil en helaas (nog) minder tot niet geschikt voor mindervaliden.
De opstapdata voor dit seizoen zijn op:                                                         

staan nog niet vast voor komend seizoen


 NB.
Op moment van schrijven is het Corona-virus het gesprek van de dag. Door de regering neemt allerlei maatregelen, die iedereen in het land behoren op te volgen.
Vandaar dat nog geen data vastgelegd zijn.


Voor extra inlichtingen kunt u bij de heer J. Groen terecht.
Tel: +31 624 960 861
E-mail: aanmelding@verenigingaak.nl

Klik hier als u zich meteen wilt aanmelden

Designed with Mobirise website maker