Nieuwsbrief


Beste Aakvrienden,

Aan het begin van een veelbelovend seizoen hebben de maatregelen rond de COVID-19 pandemie een flinke streep door de rekening gehaald. Bijna alle vaaractiviteiten van de WR 173 zijn afgelast, waaronder SAIL Amsterdam 2020.
Dit evenement zal opnieuw worden georganiseerd in 2025 tijdens de 750e verjaardag van Amsterdam en 50 jaar SAIL.

Evenementen
In de afgelopen zomer vonden dus geen evenementen zoals in Kampen of Elburg plaats, geen ledenvaren en geen charters.
De ledenvergadering van de Vereniging Botterbehoud is geannuleerd. Uitzonderingen waren de reguliere tochten met de bemanning en een paar keer met een beperkt aantal passagiers droogvallen op het wad ten tijde van de versoepeling van de coronamaatregelen.

Vandalisme
Een vermeldenswaardig incident is het losgooien van tien schepen in de haven van Den Oever door vandalen in de
nacht van vrijdag 28 op zaterdag 29 augustus. Niet alleen viskotters maar ook historische schepen, waaronder de WR 173,
dreven in de havenkom. Dankzij ingrijpen van Tjeerdo Wieberdink en Gerrit Kater lagen de schepen weer snel op
hun plaats en was er nauwelijks schade. Nag best oafkommen dus.

Onderhoud
Zoals altijd is er weer veel onderhoudswerk verricht. Onder andere de voorplecht, de stellingplanken en het achterdek
zijn behandeld en in de olie gezet, de motorfundatie is versterkt en de zeilnummers zijn aangebracht op het grootzeil.
Het gebruik van Biopin blijkt een goede keus, het ziet er prachtig uit. Inmiddels is de aak weer naar Workum gevaren
voor onderhoud tijdens de wintermaanden aan de mast en het onderwaterschip en de plaatsing van een nieuwe schroefas.

Vergaderen online
Het bestuur heeft uitsluitend online vergaderd, wat efficiënt is, maar nu niet bepaald des Aaks. Wij zouden het liefst weer op de normale manier bij elkaar komen, al wijst niets erop dat dit binnenkort mogelijk zal zijn.  

Jaarvergadering
Het zit er waarschijnlijk ook niet in om in januari 2021 een voor alle leden fysiek toegankelijke jaarvergadering te organiseren, zoals wij dat tot nu toe gewend waren. Het onderlinge contact tijdens de jaarvergadering is juist zo belangrijk. Gelukkig biedt de Tijdelijke Spoedwet COVID-19 het bestuur de mogelijkheid om de jaarvergadering uit te stellen. Dit uitstel geeft ons ook de tijd om ons te beraden over mogelijkheden van vergaderen op afstand indien de situatie daar uiteindelijk om zal vragen.
Wij zullen de leden hierover tijdig informeren.

Nu de herfst duidelijk haar intrede heeft gedaan is de aak weer in retraite. Inmiddels beleven wij de tweede besmettingsgolf en houden wij ons hart vast. We kunnen alleen maar hopen dat de omstandigheden ons in 2021 gunstiger gezind zijn.

Met dank aan de inzet van zovelen,

Bestuur Vereniging Aak  

Created with Mobirise web page template