Mobirise

Werkgroep onderhoudHenk Dikken is onze coördinator(naast bestuurstaken) wat het onderhoud van de aak aangaat. Daarbij wordt hij ondersteund door Henny de Jong.
Na een paar flinke restauraties zijn we nu in wat stiller vaarwater gekomen, maar het onderhoud blijft elk jaar terugkomen. Met een team enthousiaste mensen komt dat wel goed. Als we het hebben over onderhoud bedoelen we het schuren en lakken van de aak, controle van de mast, katrollen (blokken) en touwwerk (manilla) en het groot onderhoud van de motor. Dit gebeurt elk jaar standaard.

Wat grotere en ingrijpendere aanpassingen:
In 2017 is er een nieuw roer op de aak gezet. Daarnaast zijn er nieuwe "stukken" in de mast gezet.
Eind 2018 is het mastspoor en een totaal verrotte legger onder het mastspoor vervangen.
Begin 2019 zijn er nieuwe zeilen op het schip gekomen. Ook is de keerkoppeling met bedieningshendel  vernieuwd.
Eind 2020 is de aak  naar Workum overgebracht om de achtersteven en de bun op te knappen cq te vervangen naast andere werkzaamheden, zoals het gehele schip in de Biopin te zetten. 
Begin januari 2021  is de aak in de schuur van Ivor Klink gezet om de in 2020 gestarte  werkzaamheden verder uit te voeren.
In het jaar 2022 is er velerlei onderhoud gepleegd.
Een aantal gangen aan stuurboord kant zijn gedemonteerd. 
Het vooronder is deels weggehaald, zodat de buffetkast eruit gehaald kan worden voor een opknapbeurt. Met schrapers is het onderwaterschip ontdaan van een grote hoeveelheid pokken en losse stukken antifouling. Daarnaast zullen de zwaarden opgeknapt worden.
Her en der is er ook nog wat breeuwwerk te verrichten en zal het schip uiteindelijk geheel geschuurd worden en wederom in de biopin en antifouling gezet worden.
Doordat het varend erfgoed het afgelopen seizoen werd opgeschrikt door een aantal ernstige ongevallen, is ook besloten om de giek van de WR 173 preventief te vervangen, aangezien die van een behoorlijke leeftijd is. 

HTML Editor